Logo

Stany Zjednoczone nie przestrzegają praw człowieka

Podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Helsińską alarmowano, iż promocję praw człowieka utrudnia naruszanie ich przez Stany Zjednoczone. Państwo to dawniej uważane było za tradycyjnego obrońcę tych wartości.

Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oznajmił, że "kilkadziesiąt lat po przyjęciu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich nastąpiła radykalna zmiana stosunków międzynarodowych" - czytamy na portalu Wprost.pl, który powołuje się na PAP.Aktywista przypomniał, że dawniej Stany Zjednoczone i państwa Europy razem dbały o zachowanie tych wartości. W ostatnich czasach Waszyngton zaczął dopuszczać się czynów, które zakwestionowały najbardziej podstawowe prawa człowieka. Chodzi o tortury, brak rzetelnego procesu czy nie przestrzeganie prawa do życia (jako przykład wskazano Osamę bin Ladena).Zdaniem Bodnara "w pewnym sensie Europa pozostała sama, na niej spoczywa ciężar dbania o przestrzeganie praw człowieka i promowanie tych wartości". Jednocześnie zaznaczył on, że członkowie Unii Europejskiej łamią prawa imigrantów, Cyganów, więźniów i osób ubiegających się o status uchodźcy.Problemy z przestrzeganiem owych praw odnotowuje się także w Polsce. Związane są one na przykład z ochroną zdrowia w więzieniu, rzetelnym procesem, wolnością słowa czy prawem do prywatności.


2011-12-10 - D. Pęgiel

0

Komentarze do:
Stany Zjednoczone nie przestrzegają praw człowieka

Podobne artykuły i galerie