Logo

Prawo o zgromadzeniach narusza wolność i prawa obywateli

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz Prawo o zgromadzeniach narusza wolność i prawa obywatel. Wniosek RPO w tej sprawie trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten ma zdecydować, czy regulacje są niezgodne z konstytucją i konwencjami międzynarodowymi.

Prawo o zgromadzeniach narusza wolność i prawa obywateli Prawo o zgromadzeniach narusza wolność i prawa obywateli

RPO twierdzi, że w ustawie w arbitralny sposób określono liczbę osób, których zgrupowanie traktowane jest jak zgromadzenie. W Według Lipowicz ustawa okresla, iż "zgrupowanie liczące mniej niż 15 osób nie podlegają ochronie prawnej, a nawet mogą być w określonych sytuacjach uznane za wykroczenie".

Prawo o zgromadzeniach narusza wolność i prawa obywateli

Ponadto RPO ma zastrzeżenia do przepisów, które nakładają na przewodniczącego zgromadzenia odpowiedzialność za czyny innych osób i potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą. Takie regulacje mogą zniechęcać organizatorów demonstracji i ograniczać wolność zgromadzeń.

RPO zwraca uwagę również na przepis dotyczący organizacji w jednym miejscu i czasie więcej niż jednego zgromadzenia. - Zaskarżone przepisy prowadzą do sytuacji, w której jedynym powodem wydania zakazu zgromadzenia może być nie to, że godzi ono w konstytucyjne wartości, lecz fakt, że organizator zgromadzenia zgłosił je później i nie zmienił czasu lub miejsca demonstracji - zaznacza Lipowicz.


2013-03-08 - D. Pęgiel

0

Komentarze do:
Prawo o zgromadzeniach narusza wolność i prawa obywateli

Podobne artykuły i galerie